Què fem | Projecte ella
89
page-template-default,page,page-id-89,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Creativitat i conflicte

La creativitat és la capacitat que té la ment de l’ésser humà per relacionar les idees de manera diferent i d’inventar solucions originals i innovadores als conflictes amb els que s’enfronta. Sens dubte la creativitat és una eina indispensable per a cercar alternatives a les relacions desiguals de poder.

El conflicte és el que es produeix quan existeix un clima de disputa en què els interessos o necessitats de les parts involucrades es troben contraposades, ja sigui dins d’una mateixa o en relació amb les altres persones.

Habitualment es percep el conflicte com a quelcom negatiu, però des de projecte ella volem contribuir a desmuntar aquesta idea i veure i viure el conflicte com una oportunitat pel canvi, el creixement i el benestar, sempre i quan aquest sigui facilitat i tractat de forma positiva i saludable.

Des de projecte ella creiem que  el punt de trobada entre la creativitat i el conflicte és infinit i la oportunitat perfecta per transformar tot allò que ens incomoda o ens desagrada, per transformar tot allò que desitgem.  Treballar el conflicte despertant i potenciant la creativitat és una metodologia que ens permetrà apropar-nos-hi i allunyar-nos-en, observar-lo des de diferents perspectives, experimentar-hi, relacionar-nos-hi de manera nova… En definitiva abordar els conflictes des de la creativitat per tal d’entendre’ls i entendre’ns més i millor, resoldrel’s satisfactòriament i ser més felices.

El teatre de les oprimides és una variant teatral, el pare de la qual en fou Augusto Boal; dramaturg, actor, director i pedagog. Boal apuntava que el teatre és una eina fonamental per a conèixer-nos a nosaltres mateixes i alhora conèixer el món en què vivim, que sens dubte ha de ser un mitjà per a transformar la societat tot començant per nosaltres mateixes. A través de diverses tècniques de jocs i dinàmiques, construccions grupals i individuals d’imatges, analitzarem amb quines opressions ens trobem, quines relacions de poder ens envolten i vivim, si ens oprimeixen o som opressores, i sobretot, observarem també si som capaces de nombrar-les, combatre-les, minimitzar i eliminar els seus efectes.  Es tracta de dur a terme la lluita contra les estructures que ens oprimeixen, i guanyar-la. En paraules de Boal “Ser ciutadà o ciutadana no és viure en societat, és transformar-la”, i nosaltres afegim “transformar-la prenent consciència de les desigualtats i opressions que ens travessen”.

El teatre imatge, conegut com una de les variants del teatre de les oprimides, cerca plasmar situacions, idees, i emocions sense paraules, utilitzant només la imatge per expressar allò que desitgem. A través del llenguatge corporal, emocional i, sobretot, visual, podrem analitzar de formes diverses “el conflicte” i “la opressió”. Es tracta de reproduir imatges estàtiques d’experiències que haguem viscut o que ens haguem imaginat, es tracta d’esculpir escultures a partir dels nostres propis cossos. Aventurar-nos a la gran varietat d’interpretacions que poden sorgir d’una mateixa imatge. Aventurar-nos a crear les infinites imatges que podem crear amb el nostre cos.

Us convidem a compartir amb nosaltres la vostra pròpia funció, i dur a terme plegades la lluita que necessiteu lliurar amb un  combo de teatres que no us deixarà indiferents!

A projecte ella ens adaptem a les vostres necessitats, podem oferir tallers d’una sola tipologia de teatre o bé una fusió, podem treballar només amb el cos, o podem treballar amb el cos, la veu i la imatge, l’expressió artística… podem treballar de moltes maneres i sempre tot a demanda i dissenyat a mida per a cada persona o col·lectiu! No us ho podeu perdre!

L’apoderament és el procés pel qual una persona o un grup social adquireix els mitjans per enfortir el seu potencial i les seves habilitats tant en termes personals/individuals com en termes socials/col·lectius. Augmentar la capacitat de decisió i transformació d’una mateixa sempre resulta un repte, els processos d’apoderament sovint són processos de creixement personal que cadascú ha de dur a terme en moments i ritmes diferents, i a projecte ella creiem que respectar els tempos de cada persona és indispensable, i que cal cuidar el ritme que marca el cos, i respectar-lo per sobre de qualsevol altre objectiu.

Autoestima, autoconeixement i autoconsciència són tres dels pilars fonamentals que intervenen ens els processos d’apoderament tant individuals com col·lectius, i a projecte ella comptem amb un gran ventall de propostes per treballar aquests aspectes.

Nosaltres oferim la possibilitat de tocar de peus a terra, prendre’ns el nostre temps, reflexionar sobre què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què poder fer per millorar o canviar allò amb el que no estem satisfetes. Mitjançant la fórmula vivencial i petites puntades de teoria anem desgranant quin és el quid de la qüestió en cada cas, i ens adaptem als ritmes tant individuals com grupals.

No perdeu la oportunitat de guanyar confiança, seguretat i felicitat, la vida és meravellosa i tot que sovint trobem moltes pedres al camí només és qüestió de saber saltar-les o esquivar-les de la millor manera possible. Les pedres també són oportunitats!

Si ens parem un segon i ho pensem veurem que formem part de molts grups. On hi ha persones que es relacionen entre elles es formen grups. Aquests grups són de característiques i tipologies ben diverses; efímers,  constants en el temps, per circumstàncies, per interès, amb uns objectius compartits,…

A la feina, o a la cua de l’INEM, la família, el grup d’amics, l’organització en la que participem, l’entitat de la que formem part…a qualsevol espai on hi ha persones que conformen un grups s’estableixen dinàmiques de grup. Aquestes dinàmiques poden ser de diferents tipus, poden potenciar la creació i el benestar, o la incomoditat i la destrucció.

La conducció i la facilitació de grups, a través del treball vivencial i grupal, és una eina per afavorir el clima i la creació de vincles que contribueixin a l’assoliment dels objectius individuals i col·lectius del grup, prendre consciència de les seves limitacions, de la diversitat que el configura…

A projecte ella us oferim la possibilitat d’aprofundir en aquestes relacions, de parar el temps i analitzar com ens relacionem i per què ho fem d’una manera o altra, ja sigui en un moment en que el grup es troba amb una problemàtica o per aprofundir en la seva dinàmica, a través de conduir i participar amb vosaltres del procés grupal en el que us trobeu.

Al llarg de la vida vivim moments i situacions de dificultat, de dubtes i incertesa, ja sigui personal o amb les relacions amb els altres. En ocasions l’acompanyament d’una professional facilita trobar les eines per tal de poder apropar-nos-hi i abordar-los, tot fent que formin part del nostre creixement personal.

En les relacions de parella a vegades poden sorgir moments de dificultat i conflicte. Aquests poden coincidir amb problemes de convivència, infidelitat, gelosia, desacords amb les respectives famílies extenses, distanciament, monotonia…

En l’àmbit de la família les relacions i, en ocasions la convivència, poden no ser plenament satisfactòries. Aquest malestar pot ser freqüent  o bé com a resultat d’una nova situació com ara la imminència d’un divorci i la dificultat d’explicar-ho als fills o filles, desacords sobre l’educació dels fills i filles, l’adaptació d’una nova convivència,  addicions a internet, al mòbil,…

A projecte ella podeu trobar aquest acompanyament professional que us ajudi a abordar de forma amable i conscient les diferents situacions vitals a les que us aneu enfrontant.

Observació, anàlisi i intervenció

Observació, anàlisi i intervenció

L’observació, l’anàlisi i la intervenció són tres esglaons claus que a projecte ella considerem cal pujar per tal de poder arribar a transformar allò que no ens agrada i que volem millorar.

Observar és imprescindible per a poder determinar què passa realment, no es tracta només de mirar què passa, sinó de fer-ho amb les ulleres violetes posades.

Analitzar per tal de veure per què passa allò que hem observat i a què respon, què hi ha darrere de les desigualtats i per què.

Intervenir per transformar totes aquelles desigualtats que dificulten viure una vida amb felicitat.

L’educació és clau en la construcció de la identitat de les persones i de les societats, no s’educa només a l’escola, tot i que no podem obviar la importància d’aquest espai de socialització sobretot en els primers anys de vida de les persones.

A projecte ella creiem que la base per a que una societat camini cap a la igualtat real i efectiva entre dones i homes es troba a les primeres etapes educatives, és a dir, a les Escoles Bressol, als Centres d’Educació Infantil i Primària i, més endavant, als Instituts d’Educació Secundària.

És per això que creiem imprescindible que la coeducació, educació amb perspectiva de gènere, esdevingui el model educatiu del segle XXI.  Educar amb perspectiva de gènere ens ajudarà a tenir en un futur persones més lliures i felices.

Us oferim la possibilitat de realitzar tallers formatius d’inclusió de la perspectiva de gènere en l’educació per a professorat, personal docent i no docent dels centres educatius, així com treball directe amb l’alumnat, la revisió de la distribució i l’ús dels espais físics, el Projecte Educatiu de Centre, realitzar projectes de pati, assessorament a les AMPA’s, etc.

A projecte ella som molt conscients de la importància que té la educació no formal, i per això creiem que és també molt important que esplais, caus, associacions de lleure, el món de l’esport, de la música, etc incorporin la coeducació en la seva forma de treballar.

Oferim la possibilitat d’acompanyar els equips de monitoratge i treball en aquest camí i d’assessorar el personal tant a nivell teòric com pràctic.

“Per articular una democràcia participativa es necessita una redefinició de la llibertat i la igualtat i la seva adequada canalització a través d’instàncies representatives, formals i socialitzadores de caràcter públic” – Alicia Miyares, filòsofa i professora.

És un fet que les dones participen poc, o com a mínim, participen menys que els homes, i les dades així ho demostren. Que les dones participin menys que els homes no és cap casualitat, ans el contrari, hi ha moltes raons per les quals les dones no participen, i no només es tracta de la coresponsabilitat o la conciliació, tot i que aquesta és una de les raons de pes que sempre apareixen.

Des de projecte ella considerem que és necessari propiciar les condicions necessàries per a que les dones participin, perquè puguin fer-ho i vulguin fer-ho, els vingui de gust prendre partida de la presa de decisions i de les actuacions que es duen a terme a la seva comunitat, perquè les dones són el 50% de la societat en què vivim, i no ens podem permetre passar per alt la seva opinió ni el seu punt de vista de les coses.

A projecte ella oferim diverses maneres de treballar i enfocar les actuacions en funció de qui ens faci la demanda i quins objectius persegueixi. Així doncs, podem dividir el tipus d’actuacions en aquest marc en dos tipologies: d’una banda el disseny  d’actuacions en clau de polítiques de gènere, en aquest sentit treballem per afavorir la creació i/o el bon funcionament de xarxes i associacionisme femení, aplicar les polítiques de transversalitat a l’administració pública, crear comissions de control interdepartamental, afavorir pressupostos amb perspectiva de gènere,  i tot allò que es pugui transformar amb i per qualsevol administració pública, i de l’altra, mitjançant les tècniques de participació comunitària, treballem amb tècniques dissenyades expressament per afavorir la participació de col·lectius infrarrepresentats a la societat com els tallers de futur o prospectiva, la teledemocràcia, o el mètode de Kevin Lynon, entre d’altres.

Un pla d’igualtat és un conjunt de mesures que s’adopten després d’haver realitzat un diagnòstic de quin és el punt del qual partim respecte a la igualtat efectiva entre dones i homes.
Es tracta de dissenyar i pensar en dur a terme accions concretes amb l’objectiu d’eradicar qualsevol tipus de discriminació i sempre ha de determinar uns objectius per aconseguir, unes estratègies i unes accions concretes.
Sense oblidar que és imprescindible que un bon pla d’igualtat tingui en compte d’incloure un sistema eficaç de seguiment i avaluació de les accions proposades i realitzades.

A projecte ella us oferim l’acompanyament que necessiteu per a realitzar els vostres propis plans d’igualtat, ja sigui mitjançant un acompanyament a la comissió encarregada, o bé externalitzant el servei directament.
De cara als ens públics un Pla d’Igualtat és imprescindible per aconseguir la transversalitat de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

Respecte als ens privats, més enllà de la obligatorietat que la LOIEMH imposa a les empreses de més de 250 treballadors i treballadores, tirar endavant un Pla d’Igualtat mostra un compromís cap als seus treballadors i treballadores, cap a la societat i el seu desenvolupament.

El llenguatge construeix imaginaris, i allò que no anomenem no existeix en els imaginaris de les societats ni de les persones que hi viuen i que van existint al llarg de la història. A través del llenguatge es creen doncs realitats i relacions de paraules i conceptes. D’aquesta manera, i a partir d’aquesta normalització passa doncs, que a cultures com la nostra (la occidental) està normalitzat que les formes masculines s’utilitzin per a referir-nos a col·lectius de manera genèrica, és a dir, sense esmentar el femení dels mots, és a dir, sense esmentar les dones.

Des de projecte ella volem avançar i contribuir en l’ús, l’extensió i la creació d’un llenguatge que abandoni qualsevol ús discriminatori i sexista de la llengua, volem fugir d’una vegada per totes del llenguatge sexista i androcèntric amb que ens hem trobat fins ara.

Estem convençudes que garantir la igualtat també passa per vetllar perquè les paraules, la llengua i el seu ús responguin a la realitat i les necessitats actuals i, per tant, incloguin les dones dins d’aquesta realitat.
A projecte ella us oferim la revisió de textos, per garantir no només la formalitat de que les paraules no siguin sexistes, sinó també per garantir la presència femenina en els escrits i per introduir la perspectiva de gènere també en les vostres paraules, podem ajudar-vos a editar la vostra pròpia eina de treball, ja sigui un diccionari específic en el vostre camp de treball que us faciliti la redacció de textos no sexistes i amb perspectiva de gènere, com guies o decàlegs de bones pràctiques. Observar espais de treball, textos formals, notes de comunicació interna, externa, butlletins electrònics, i tot el que pugueu imaginar.

Relacions lliures de violència

Relacions lliures de violència

Totes vivim en relació amb les altres persones: al llarg dels nostres dies, i de la nostra vida, hi teixim relacions. Hi ha un ventall infinit de tipus de relacions però per projecte ella totes elles han de tenir un mateix denominador comú: han de basar-se en el respecte i estar lliures de qualsevol tipus de violència. Sobretot, tot i que no exclusivament,  treballem per la prevenció i la detecció de la violència masclista: psicològica, emocional i física.

Des de projecte ella oferim cursos de sensibilització  i detecció de la violència masclista, anàlisi de les relacions que es poden donar en diferents àmbits i propostes d’intervenció en diferents espais com ara la feina, la llar, les xarxes socials, els centres educatius o els espais de lleure, entre d’altres.
No dubteu en consultar-nos i estudiarem i valorarem cada cas al detall.

Què us oferim?

A projecte ella ens adaptem a totes les necessitats i recursos, consulta les modalitats que oferim i tria la que més et convingui! Si no la trobes només t’has de posar en contacte amb nosaltres i la dissenyarem plegades!

Mediació

Assesorament

Formació

Xerrades

 • Microcàpsules

  • 30 min – 1 h

 • Monogràfics

  • 4 h – 5 h

 • Tastets

  • 2 h – 2,30 h

 • Cursos

  • 8 h o més

Amb qui hem treballat