Projecte ella ha format part de la constitució de les dues comissions d’igualtat creades en el marc del Pla  Municipal d’Equitat de Gènere de Sant Joan Despí 2019-20022.

La nostra col·laboració en aquestes dues primeres sessions convocades per la Regidoria de d’Igualtat i Polítiques LGTBI de l’Ajuntment de Sant Joan Despí (dins l’àrea de Serveis a les persones) i destinades al personal tècnic de l’Ajuntament que formarà part de les Comissions que contempla el PMEG ha estat per una banda, una formació bàsica en conceptes propis de l’equitat de gènere, i per l’altra exposar els passos seguits fins a l’aprovació del PMEG.

Després de repassar cada un dels 6 eixos d’actuació del Pla, s’ha dissenyat conjuntament les properes accions de treball tant de la Comissió Permanent, l’encarregada de la colideratge del Pla municipal, com amb la Comissió Transversal, la més extensa amb més de 10 àrees implicades.

Entrades relacionades:

 http://www.sjdespi.net/wca/bloc-informatiu/despinoticies/dona/el-pla-municipal-dequitat-de-genere-defineix-88-accions-impulsar-les-politiques-de-genere