àrees de transformació

A projecte ella treballem sota el paraigües de 4 grans àrees de transformació: justícia de gènere, violències masclistes, diversitat sexual i afectiva i allò personal és polític.

A projecte ella desenvolupem la nostra activitat en contextos i circumstàncies diverses que s’articulen sota el paraigües de 4 grans àrees de transformació temàtiques que, a la vegada, es connecten i nodreixen entre sí. 

Cada àrea agrupa propostes de consultoria, formació i divulgació destinades a complir la nostra missió i visió, en coherència amb els nostres valors que, al mateix temps recullen tots els serveis que oferim.

Les nostres àrees de transformació són: 

justícia de gènere

Entenem la justícia de gènere com la igualtat real i efectiva entre totes les persones,  l’equitat com a realitat i no com a utopia. La recerca constant cap a aquesta justícia de gènere ens porta a ser molt rigoroses amb l’anàlisi de la realitat i les propostes de transformació que proposem a diferents nivells. Les persones som, sense cap mena de dubte, agents de canvi però per ser-ho, hem de voler ser-ho, i per voler ser-ho hem de prendre’n consciència.

A l’àrea de justícia de gènere treballem amb totes aquelles propostes de reflexió, anàlisi, transformació i avaluació que ens ajuden a caminar cap a un món més just, menys desigual i més feliç.

Pedres amuntegades  i en dubtós equilibri simulant la cerca per l’equitat i la justícia de gènere.

violències masclistes

A l’àrea de violències masclistes treballem amb propostes de visibilització, conscienciació, abordatge i eradicació de qualsevol tipus, àmbit i forma de violència masclista, heteronormativa i patriarcal. 

Generem i facilitem espais de reflexió i debat adreçats a tots els públics entorn de les estructures que permeten i consoliden aquestes violències, així com de violències masclistes específiques com l’amor romàntic, el sexisme o l’assetjament sexual per exemple.  

Somiem amb un món lliure de violències; som conscients que ens queda un llarg camí per recórrer i  en volem formar part.

Les paraules “Violències masclistes” construïdes amb lletres de diferents tipus.

diversitat sexual i afectiva

La defensa de les llibertats i la diversitat sexual i afectiva de totes les persones és un pilar indispensable per assolir la nostra missió i visió d’acord amb els nostres  valors. Qüestionar la norma i garantir que totes les persones tenen els mateixos drets i oportunitats independentment de quina sigui la seva orientació sexoafectiva o identitat i expressió de gènere és fonamental per construir una societat justa i feliç.

A l’àrea de diversitat sexual i afectiva treballem amb l’objectiu de trencar mites i acabar amb els estereotips que envolten tot allò que se surt de la norma i envolta les persones del col·lectiu LGBTI+, i amb les conseqüències inadmissibles que aquesta discriminació comporta.  

L’abordatge de la violència LGBTIfòbica a través de propostes pedagògiques de reflexió i anàlisi és una de les principals propostes d’intervenció d’aquesta àrea.

Barreja de confetis dels colors de l’arc de Sant Martí, símbol LGBTI+.

allò personal és polític

Les dones, en les últimes dècades i encara ara amb moltes discriminacions i desigualtats, hem sortit de l’esfera privada per ocupar la pública. A l’inversa, però, no ha passat el mateix; els homes que tradicionalment han ocupat l’espai públic no s’han incorporat, de forma general, a l’esfera privada. Posem en valor la vida, encara que sembli una obvietat, i les tasques de cura. Estem cansades de de dobles i triples jornades, del poc reconeixement social, i ja no diem econòmic, de tot allò que aportem les dones.

Paraules esteses amb els conceptes com “esferes”, “sororitat” o “cures”.

Volem obrir portes i finestres. Fer safareig, en el millor sentit de la paraula. Trobar-nos, parlar, compartir i (re)conèixer-nos. Volem viure les nostres vides. Ventilar armaris, calaixos i el que convingui. Posar a l’agenda social i política totes aquelles experiències i vivències personals que tradicionalment s’ha considerat que no importaven, que no eren rellevants o que fins i tot no tenien res a veure amb les discriminacions i desigualtats que les dones hem patit al llarg de la història. Obrir la boca per no tancar-la mai més, explicar a qui ens envolta i al món, que allò que ens passa a casa, a la feina o amb les amistats no és una excepció, sinó patrons d’opressió que es repeteixen i reprodueixen. I no sentir-nos culpables per expressar el que sentim, ni tampoc per no fer-ho. 

A l’àrea “Allò personal és polític” treballem per visibilitzar les connexions existents entre la vida privada i la vida pública, les estructures socials i polítiques. De fet, convidem a reflexionar sobre els propis conceptes “de vida privada” i  “vida pública”, sobre com la quotidianitat i la suposada normalitat de les nostres vides ens travessa i uneix. Com ens afecta per després poder analitzar-ne els punts comuns, quan hi són, i resignificar-los. 

Considerem què no hi ha res més feminista que explicar la veritat del que ens passa, sense prejudicis, tabús o culpes, sense jerarquies ni judicis entre dones.

A continuació es poden consultar tots els serveis que oferim per a cada àrea de transformació. Si estàs buscant alguna cosa que no trobes, o tens en ment una proposta molt concreta, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per tal de poder preparar conjuntament un disseny a mida de les teves necessitats i expectatives.

serveis per cada àrea

justícia de gènere

Consultoria
  • Plans
   • Plans d’igualtat municipals i comarcals
   • Plans d’igualtat interns d’empreses i administracions
   • Plans d’igualtat en organitzacions
   • Plans de feminització
   • Plans de feministització
   • Plans LGBTI+
  • Diagnosi de gènere
  • Proposta pla d’actuació
  • Posada en marxa de Plans
  • Avaluació i construcció d’indicadors
  • Auditoria de gènere
  • Pressupost amb perspectiva de gènere/feministes
  • Assessoria i acompanyament 
   • Comunicació inclusiva
   • Suport a les polítiques d’igualtat. Paquets a mida. 
   • Revisió de processos de treball i organització de serveis
   • Observacions, informes i propostes d’intervenció
   • Disseny i cerca de materials per continguts a mida
   • Creació, dinamització i acompanyament als Consells Municipals d’Igualtat/Dones
   • Processos participatius feministes
  • Revisió de continguts amb perspectiva de gènere
   • materials
   • campanyes
   • revisió de pàgines web 
   • xarxes socials
  • Sessions grupals
   • Conducció de grups d’apoderament per a dones
   • Espais de conversa i intercanvi sobre actualitat amb perspectiva de gènere
   • Dinamització d’espais feminitzats
Formació
   • Re-pensant masculinitats i feminitats hegemòniques
   • Coeducació i corresponsabilitat
   • Desmuntant mites i creences
   • Això a mi no em passaria
   • Què és, com fer i per a què serveix un pla d’igualtat?
   • Conceptes bàsics sobre gènere, igualtat i feminismes
   • Què és la (in)justícia de gènere? Les dades
   • Transversalitat de gènere
   • Feminització entitats i projectes
   • Comunicació inclusiva
Divulgació
  • Dinamització de
   • Pàgines web
   • xarxes socials
   • blogs
   • butlletins
  • Actes i xerrades
  • Articles d’opinió i recerca
  • Participació en mitjans de comunicació
  • Vermuts feministes
  • Campanyes en dates i/o temàtiques senyalades, com per exemple el 22F, 8M, 28M,…
  • Espais informals

violències masclistes

Consultoria
  • Guies i protocols
   • Abordatge i actuació en situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat i/o orientació. A la feina, a les entitats, i en altres àmbits. 
   • Abordatge i actuació en casos de violència masclista
  • Diagnosi
  • Proposta d’actuació
  • Desenvolupament
  • Enquestes específiques de Violències masclistes, tipus i àmbits concretes, per exemple percepció de seguretat
  • Creació, seguiment i avaluació d’observatoris de Violències Masclistes municipals
  • Avaluació
  • Assessoria i acompanyament
  • Suport a les polítiques de prevenció i sensibilització. Paquets a mida.
  • Serveis especialitzats itinerants adreçats a dones: per exemple SIADs, CIRDs, etc
  • Punts Liles a mida
  • Mapeig de zones fosques dels municipis
  • Consultes virtuals
Formació
   • Re-pensant masculinitats i feminitats hegemòniques
   • Desmuntant mites i creences
   • Això a mi no em passaria
   • Això és amor?
   • Role-playing. Com detectar situacions de violència
   • Una mirada a les violències LGTBI+
   • Sensibilització. Què són les violències masclistes?
   • Per què el 25N?
   • Què podem fer davant les violències masclistes?
   • Ciberviolències
   • Legislació en violències
   • Com treballar les violències masclistes entitats i organitzacions?
   • Què és l’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat i/o orientació
Divulgació
  • Generació de contingut propi 
  • Actes i xerrades
  • Articles d’opinió i recerca
  • Participació en mitjans de comunicació
  • Vermuts feministes
  • Campanyes en dates i/o temàtiques senyalades com per exemple 25N, 28S,…
  • Espais informals

diversitat sexual-afectiva

Consultoria
  • Plans
   • Plans LGBTI+
   • Accions específiques dins dels Plans d’igualtat municipals i comarcals
  • Proposta d’actuació 
  • Desenvolupament
  • Avaluació i construcció d’indicadors
  • Assessoria i acompanyament
  • Revisió de continguts
   • materials
   • campanyes
   • pàgines web
   • xarxes socials 
  • Sessions grupals
   • Conducció de grups d’apoderament
   • Espais de conversa i intercanvi sobre sexualitat i afectivitat
   • Teixim complicitats
Formació
   • Re-pensant masculinitats i feminitats hegemòniques
   • Coeducació i corresponsabilitat
   • Desmuntant mites i creences
   • Sexualitat, afectivitat i identitat. Què són?
Divulgació
  • Generació de contingut propi
  • Actes i xerrades
  • Articles d’opinió i recerca
  • Participació en mitjans de comunicació
  • Vermuts feministes
  • Campanyes en dates i/o temàtiques senyalades, per exemple 28J, 26A, 17M
  • Espais informals

allò personal és polític

Formació
   • Com frenar el masclisme als grups de WhatsApp
   • El taller de les curiositats
   • Com feminitzar i feministitzar organitzacions, entitats i política
   • Lideratges
   • L’ètica de la cura a les entitats i organitzacions
   • Pressió estètica
   • Què és l’objectivació sexual
   • Què és el pink washing
   • Coneixes el test de Bechdel?
   • Desgranant la culpa
   • Usos i abusos
   • Confinament i teletreball
   • Salut amb perspectiva de gènere
   • La vida amb bolquers
Divulgació
  • Actes i xerrades
  • Contingut propi
  • Articles d’opinió
  • Participació en mitjans de comunicació
  • Vermuts feministes
  • Vine a dinar/sopar amb nosaltres!
  • #projecteWC
  • Espais informals

justícia de gènere

violències masclistes

diversitat sexual-afectiva

allò personal és polític