Durant els dimarts el matí del mes de novembre des de projecte ella vam realitzar 20 hores de formació distribuïdes en 4 sessions a les 8 persones de l’equip sensibilització, prevenció i detecció de la Violència de Gènere, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

Al llarg de les sessions plenes de debats, reflexions i aprenentatges vam treballar diferents continguts, des de conceptes al voltant de la (des)igualtat de gènere, al binarisme de gènere i la interesecionalitat passant per les violències masclistes i eines per la detecció, atenció i reparació, la importància d’una comunicació no sexista i el paper de les polítiques públiques en un moment com l’actual, i la necessitat d’indicadors de gènere en el disseny, seguiment, implementació i avaluació d’aquestes.

La metodologia de la formació, participativa en tot moment, va tenir molt bona resposta per part de les assistents. Durant les diferents sessions es van anar combinant els continguts teòrics, tant conceptuals com de marcs legislatius, amb eines, accions i dinàmiques concretes per poder aterrar i adaptar les diferents propostes als diferents contexts i realitats.