Ja fa uns quants mesos que, des de projecte ella, treballem plegades amb l’Espai Dona de l’Ajuntament de Palafrugell per tal de planificar, ordenar i acompanyar l’Ajuntament i el municipi en el procés d’elaboració dels seus plans d’igualtat; d’una banda el de ciutadania i, de l’altra, l’intern per als treballadors o treballadores del propi Ajuntament.
El mes de novembre vam realitzar el primer taller participatiu amb entitats per tal de valorar el Pla anterior i fer un anàlisi dels punts forts i els febles dels sis eixos que contemplava.

La setmana passada, el dijous 9 de febrer, vam desenvolupar tota una jornada completa de formació i sensibilització especifiques en formació i conscienciació en matèria de gènere i igualtat amb l’objectiu d’incorporar les ulleres violetes a totes les persones participants així com veure exemples concrets de com a nivell municipal i des de les diferents àrees es poden desenvolupar accions concretes en pro de l’Igualtat i els drets de les dones.

Així doncs es van desenvolupar dues formacions en diferents horaris per tal que hi pogués assistir el màxim de gent possible pensades per a tècnics i tècniques municipals i responsables i caps de comandament de les diferents àrees de treball amb que compta l’Ajuntament. Al llarg de les sessions es va dur a terme un breu repàs del marc normatiu en matèria de gènere i igualtat,  així com un presentació de conceptes claus i un repàs de la situació actual que vivim les dones amb dades reals i contrastables. Finalment es van veure diferents exemples, dificultats i reptes de treballar la Igualtat des de les diferents àrees i realitats que anaven sorgint.

També vam desenvolupar una xerrada per als regidors i regidores sobre la importància de la voluntat política per tal de reduir les desigualtats i discriminacions que vivim les dones, així com de la transversalitat de gènere.

A la tarda vam realitzar la última formació dirigida a les persones que formen part del teixit associatiu del municipi que participaran de la comissió encarregada de redactar el nou pla d’Igualtat municipal, el quart del municipi. Una última sessió molt participativa i plena de propostes i inquietuds!

 

Un dijous maratonià a Palafrugell però ple de gènere, llavors de transformació i felicitat, per la feina ben fet i per seguir teixint complicitats feministes arreu!