Aprofitant que avui és el Dia Internacional del llibre infantil i juvenil us pengem un nou recurs que de ben segur us serà de gran utilitat per treballar la coeducació a l’escola, a casa, a l’esplai, i allà on calgui!

Es tracta d’una guia de contes i literatura infantil no sexista editada pel Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

 

Els llibres infantils, ja siguin contes o llibres en imatges, són
el primer apropament a la lectura i constitueixen un material
pedagògic i un suport privilegiat en els processos d’identificació
i aprenentatge dels rols sexuals i de les relacions socials
entre els sexes. D’aquesta manera, les imatges, observades
durant molt de temps per les nenes i els nens que encara no
han après a llegir, són eines de transmissió d’estereotips, així
com la literatura infantil i juvenil, que actua com a agent de
transmissió de normes, valors i ideologies.

(Estracte de la Guia de contes coeducatius de l’Ajuntament de Cornellà)

Us animem a consultar-la per agafar idees de contes que promouen els valors de la igualtat, ja no teniu excusa per continuar explicant contes que promouen valors sexistes i perpetuen els estereotips!

guia contes cornellà