Les 4 hores de formació a les entitats de Premià de Mar del passat 30 de novembre se’ns van quedar curtes per treballar temes tan cabdals com són la igualtat de gènere, la interseccionalitat o els micromasclismes quotidians que vivim.

La mirada de projecte ella va voler anar més enllà al procurar fugir de les visions dicotòmiques obrint les mirades a la diversitat plural de les societats actuals com la premianenca.

Tot aquest desplegament teòric va acabar per treballar participativament com cada entitat present podia aplicar la perspectiva de gènere en la seves entitats, tot interrogant-nos per les diferències entre projectes amb igualtat de gènere i projectes amb perspectiva de gènere.

L’ajuntament va fer una convocatòria extensa, les entitats que van participar d’aquesta formació foren: De Bòlit! , Xarxa Dona, Simplement diables, Neens, Coral AmistatMika Sororirad i InternacionalistaConex  i Pirates i premianencs.

Amb diferents graus de consciència de perspectiva de gènere a les entitats totes elles van participar activament i compartir reflexions i interrogants. Dels dubtes més compartits entre les persones participants és com aplicar un llenguatge no sexista i inclusiu, esperem haver aportat coneixements suficients al voltant d’aquesta i altres qüestions i celebrem la iniciativa de l’àrea de cultura i participació de treballar aquests temes!