El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural a la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet, que treballa conjunta amb la Fundació Carta per la Pau, va destinar una de les seves formacions anuals a la implementació de la perspectiva de gènere en els processos comunitaris.

La formació, que va tenir lloc a la Fundació Integramenet el passat 2 de desembre, va comptar amb la participació de més de 20 professionals de diferents serveis i recursos del territori educadores infantils i juvenils, treballadores socials, professionals de l’àmbit de la salut, tècniques d’educació, convivència…

Durant les més de 4 hores de formació vam presentar conceptes, eines i dinàmiques per tal de dotar les professionals d’elements per la reflexió crítica i d’eines per la incorporació de la perspectiva de gènere des d’una òptica interseccional a l’hora d’abordar els reptes locals comunitaris.