Marilyn Loden, explicava el 1989 al seu llibre sobre lideratges femenins que existeixen dos models de lideratge, els femenins i els masculins. Deia que mentre que els lideratges masculins solen treballar de manera competitiva, els lideratges femenins ho fan de manera cooperativa; respecte a l’estructura de les organitzacions a les quals pertanyen, els masculins són típics d’organitzacions que s’estructuren de forma jeràrquica i, en canvi, els femenins, d’aquelles que treballen en equip; mentre que l’objectiu principal en els lideratges masculins és aconseguir el triomf, per als femenins es tracta d’aconseguir qualitat; i per últim, en quant a la resolució de problemes, els lideratges masculins ho fan de forma racional i els femenins, a vegades, es guien per la intuïció.

Vol dir això però que tots els homes líders es comporten seguint els patrons exactes que Loden assenyala sobre els lideratges masculins? No. Vol dir això que totes les dones líders es comporten seguint els patrons exactes que Loden assenyala sobre els lideratges femenins? Tampoc.

Això el que vol dir és que també en els lideratges, hi ha unes maneres diferents de fer, en funció de si s’és dona o home, i això, no és per casualitat, ni la ciència ha demostrat, malgrat tots les investigacions realitzades, que sigui per causes biològiques. Aquesta diferència rau en l’educació que nens i nenes rebem des de ben menuts i menudes, en els valors que la societat en que vivim ens transmet des que naixem, de forma directa i indirecta, conscient i inconscient, i en els processos de socialització que anem experimentant les persones al llarg de la nostra vida. Simone de Beauvoir en una de les seves frases més (re)conegudes sintetitza aquesta idea, “No naixem dones, ens fem(o ens fan) dones”.

La majoria de definicions que apareixen als diccionaris sobre lideratge, líder i liderar relacionen l’arrel d’aquestes paraules amb d’altres com competir, dirigir o tenir poder, és a dir, un conjunt de valors que socialment es troben estretament relacionats amb el que Loden classificava com lideratge masculí.
L’androcentrisme [1] constant i profund que ha regulat (i regula) gran part de les regles del joc i a través del qual s’ha explicat el món i creat la dicotomia entre la norma (l’home) i la resta, també ha estat el marc i el fons del model de lideratge imperant. Això ha comportat per una banda, que moltes dones líders ho hagin estat per haver adoptat característiques del lideratge masculí, per exemple Margaret Thatcher, tot i ser una dona, està a les antípodes del model de lideratge femení que presentava Loden. D’altra banda, molts lideratges exercits per dones no han estat reconeguts o anomenats com a tal. Per exemple Michelle Bachelet, us sona el nom? Faríeu servir la paraula líder per descriure-la?

Actualment, i en part arrel de la situació política i social que estem vivint i de la formació de diferents i nous moviments socials, es comença a qüestionar aquest model de lideratge i, també, la figura de la persona líder tot intentant allunyar-la de la concepció més tradicional (i per descomptat, masculina) del terme. Alguns d’aquestes moviments es desmarquen de la paraula líder i en fan servir d’altres com, per exemple, portaveu. Posen en valor formes de fer basades en l’escolta, el consens i la participació i s’esforcen per tal de que les funcions que requeien en la figura del líder ara es distribueixin entre més d’una persona, passant des del colideratge entre dues persones a colideratges més amplis o, fins i tot, al miratge de que en un grup tothom pot ser líder a parts iguals o que no fa falta la figura.

Si el nom fa la cosa, està clar que els lideratges no han fet les dones (al contrari, algun cop les han desfet) però potser ara tenim la oportunitat de que les dones, seguint amb Loden, facin els lideratges que impulsin una veritable transformació social que ens permeti poder construir un nou món entre diferents que volen ser iguals.

 

[1] Androcentrisme:
m. [LC] [AN] Visió del món i de la cultura centrada en el punt de vista masculí.