metodologia

A projecte ella comptem amb una metodologia pròpia, adaptada a cada àrea i servei i, per descomptat, també als projectes en qüestió!

Tenim una recepta… i ens agradarà que ens acompanyis a posar les mans a la massa!

Des de projecte ella considerem que és tan important allò que fem, com el què creem, amb qui i com ho fem.

Per nosaltres la metodologia és el conjunt d’elements, procediments, competències, habilitats i recursos que posem en marxa a l’hora de pensar, dissenyar i oferir un producte o servei, i també durant el desenvolupament d’aquest. 

Mans amb ungles pintades de color lila amassant farina.

Per descomptat, la nostra metodologia està alineada i és coherent amb els nostres valors i la nostra visió i missió.

Tot allò que oferim porta associada una metodologia reflexionada i rigorosa i, per descomptat, amb perspectiva de gènere i interseccional.

Des de projecte ella treballem amb una metodologia pròpia, adaptada a cada realitat concreta, i que és, com a mínim, el resultat dels següents elements:

5

La mirada, teoria i pràctica interseccional

5

L’anàlisi de la realitat, amb tècniques quantitatives i qualitatives

5

La capacitat individual de decisió

5

La participació, promovent la cocreació

5

La responsabilitat compartida

5

La transformació de les persones, les relacions i la societat

5

L’avaluació i l’impacte d’allò que realitzem

Fem el símil amb una recepta perquè té uns elements, uns ingredients, una experiència prèvia, unes proporcions, un ordre, requereix un temps, d’unes condicions ambientals i va destinada a un resultat i a unes persones, o a una única, en concret com si es tractés d’una recepta.

Al mateix temps, tot i tenir la recepta, els ingredients, les proporcions i l’imaginari que en sortirà, i el perquè ho estem fent… sovint ens adaptem als i les comensals que hi haurà a la taula, a si en seran molts o pocs, si tenen al·lèrgies o intoleràncies, si és el primer cop que ens trobem o ja ens hem vist abans, si tenim tots els ingredients a mà o cal sortir a comprar, si els productes que fem servir són de proximitat o no…

Així doncs a projecte ella tenim una recepta i uns ingredients que hem d’anar treballant conjuntament, jugant amb quantitats, ritmes, proporcions i sobretot, amb un treball artesanal de combinació de tots ells, adaptant-los a cada realitat, a cada paladar, als recursos i circumstàncies, però sempre amb un objectiu: compartir; gaudir i aprendre del procés rigorós per acabar tenint un resultat que s’ajusti a allò que volíem cuinar quan ens hem posat el davantal i les mans a la pasta.

Com tota bona recepta, hi ha una part de secret professional!

Tot i això, i després d’haver-vos revelat els nostres ingredients us fem una petita aproximació de per què la metodologia és tan important per nosaltres. Una de les raons és el que recull l’etimologia de la paraula. Metodologia és una paraula que ve de 3 vocables grecs; metà (més enllà), odòs (camí) i logos (estudi).

És per això que per nosaltres la metodologia ha de ser rigorosa, el resultat d’un estudi, una reflexió i una presa de decisions que es posen en marxa adaptades a cada context i que compten amb indicadors i elements d’avaluació i de seguiment per veure si, realment, el camí (odos) ens porta més enllà (metà) i ens apropa als objectius de l’estudi (logos).

A projecte ella la participació de les persones, entitats, ens públics i empreses amb les quals treballem sempre hi és present. Per nosaltres la participació no és un blanc o negre, és una escala de possibilitats i profunditats, així que els graus i intensitats d’aquesta són variables en funció de diferents elements.

Des de projecte ella apostem per la cocreació des del convenciment que la participació aporta canvis i aprenentatges més significatius i el mateix temps genera un vincle i un compromís més gran amb el producte resultant.

Tot i que la responsabilitat i el compromís per la transformació cal que sigui quelcom compartit, no només entre persones, sinó també entre administracions, entitats i empreses, el compromís i responsabilitat individual tenen un valor molt gran, i sovint ens trobem que moltes persones estan desconnectades de la seva consciència i el seu poder com agents de canvi.

Volem que aquesta consciència arribi i impregni també a aquelles persones que s’han socialitzat com a homes. 

Conscienciar i sensibilitzar de les desigualtats, del pes actual dels rols i estereotips de gènere, del binarisme de gènere i el sistema heteronormatiu que encotilla, del drama de les violències masclistes, dels usos desigualíssims d’espais i temps, a totes aquelles persones que poden considerar que la lluita per la igualtat de gèneres no va amb elles quan hi va de ple. 

Som conscients que per sort, no som les primeres, i esperem tampoc ser les últimes, que posen de manifest la importància del paper dels homes, i del conjunt de la societat, a l’hora d’abordar la transformació cap a la justícia de gènere no des de la culpabilitat, sinó des de la responsabilitat.

Aquesta consciència té molt present, al mateix temps, que el patriarcat i el sistema actual tenen unes conseqüències molt més nefastes per les dones i aquelles persones que no responen a la masculinitat hegemònica que no pas pels homes; posar la mirada en els homes com agents indispensables per la justícia de gènere no vol dir, en cap moment perdre de vista quina és l’estructura que emmarca totes les relacions de desigualtat i poder, sinó treballar pel canvi sumant qui té actualment gran part del poder.