Com ja sabeu, fa bastant temps que treballem acompanyant i assessorant l‘Ajuntament de Palafrugell en el procés d’elaboració del seu Pla Intern d’Igualtat.

El 2018 vam treballar en l’elaboració de la diagnosi juntament amb la comissió d’igualtat, i al llarg del 2019 hem explicat els resultats d’aquesta diagnosi i hem treballat amb la plantilla de l’Ajuntament per definir els eixos estratègics del futur pla així com els objectius generals que han sorgit no només de les necessitats i mancances detectades amb la diagnosi, sinó també fruit d’una sessió oberta participativa que vam desenvolupar el passat mes d’octubre.

Aquest mes de desembre, ens hem reunit amb la comissió d’igualtat per presentar la primera proposta de Pla d’Acció, on ja s’apunten eixos, objectius generals i objectius específics. Estem molt contentes de tot aquest procés de creixement i aprenentatge conjunt, i de totes les propostes sorgides a la darrera sessió de treball participatiu.

Ens fa molta il·lusió poder contribuir a facilitar espais de pensament i reflexió conjunta, aportar elements de discussió i generar propostes que puguin contribuir a promoure la igualtat real i efectiva a l’Ajuntament de Palafrugell.