serveis

Us oferim serveis i productes adaptats a les vostres demandes i necessitats.

Els productes i propostes d’intervenció que oferim queden recollides en 3 tipus de serveis que en ocasions es repeteixen i repliquen en paral·lel.

Els 3 tipus de serveis que us oferim són:

consultoria

formació

divulgació

consultoria

En el servei de consultoria hi trobem tots aquells serveis i productes especialitzats que permeten acompanyar i assessorar des de l’experiència, el bagatge, els coneixements i el rigor professional a diferents ens i organitzacions en les àrees específiques que treballem. 

Procurem que en el servei que oferim i realitzem qui fa l’encàrrec sempre tingui un paper, més o menys intens, en la creació i elaboració del mateix, per tal que el resultat es doti de major legitimitat i sigui més significatiu i transformador.

Ulleres liles recolzades damunt una pila de llibres feministes.

justícia de gènere
  • Plans
   • Plans d’igualtat municipals i comarcals
   • Plans d’igualtat interns d’empreses i administracions
   • Plans d’igualtat en organitzacions
   • Plans de feminització
   • Plans de feministització
   • Plans LGBTI+
  • Diagnosi de gènere
  • Proposta pla d’actuació 
  • Posada en marxa de Plans
  • Avaluació i construcció d’indicadors
  • Auditoria de gènere
  • Pressupost amb perspectiva de gènere/feministes
  • Assessoria i acompanyament
   • Comunicació inclusiva
   • Suport a les polítiques d’igualtat. Paquets a mida. 
   • Revisió de processos de treball i organització de serveis
   • Observacions, informes i propostes d’intervenció
   • Disseny i cerca de materials per continguts a mida
   • Creació, dinamització i acompanyament als Consells Municipals d’Igualtat/Dones
   • Processos participatius feministes 
  • Revisió de continguts amb perspectiva de gènere
   • materials
   • campanyes
   • revisió de pàgines web 
   • xarxes socials
  • Sessions grupals
   • Conducció de grups d’apoderament per a dones
   • Espais de conversa i intercanvi sobre actualitat amb perspectiva de gènere
   • Dinamització d’espais feminitzats
violències masclistes
  • Guies i protocols
   • Abordatge i actuació en situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat i/o orientació. A la feina, a les entitats, i en altres àmbits. 
   • Abordatge i actuació en casos de violència masclista
  • Diagnosi
  • Proposta d’actuació
  • Desenvolupament 
  • Enquestes específiques de Violències masclistes, tipus i àmbits concretes, per exemple  percepció de seguretat
  • Creació, seguiment i avaluació d’observatoris de Violències Masclistes municipals
  • Avaluació
  • Assessoria i acompanyament  (per hores)(vens coneixements, no implica feina prèvia ni posterior)
  • Suport a les polítiques de prevenció i sensibilització. Paquets a mida. 
  • Serveis especialitzats itinerants adreçats a dones: per exemple SIADs, CIRDs, etc.
  • Punts Liles a mida 
  • Mapeig de zones fosques dels municipis
  • Consultes virtuals
diversitat sexual-afectiva
  • Plans 
   • Plans LGBTI+
   • Accions específiques dins dels Plans d’igualtat municipals i comarcals
  • Proposta d’actuació 
  • Desenvolupament 
  • Avaluació i construcció d’indicadors
  • Assessoria i acompanyament
  • Revisió de continguts
   • Materials
   • Campanyes
   • pàgines web
   • xarxes socials
  • Sessions grupals
   • Conducció de grups d’apoderament
   • Espais de conversa i intercanvi sobre sexualitat i afectivitat
   • Teixim complicitats

formació

Per formació entenem totes aquelles accions, ja siguin presencials o en línia, on des de projecte ella generem un espai d’aprenentatge en un tema concret per a les persones participants en un àmbit o temàtica concreta. 

Amb coherència amb la nostra metodologia per nosaltres les formacions no són quelcom unidireccional, i tot i que des de l’equip de projecte ella com expertes en facilitació de grups i en les qüestions de justícia de gènere i violències masclistes en concret aportem un rigor, un contingut i una solidesa en aquells àmbits en els quals formem, entenem que l’aprenentatge és veritablement transformador i rellevant quan és des de l’experiència i quan la construcció del coneixement és col·lectiva.

Multitud de papers amb conceptes com “patriarcat”, “heteronorma” o “intereseccionalitat”, entre d’altres.

justícia de gènere
  • Re-pensant masculinitats i feminitats hegemòniques
  • Coeducació i corresponsabilitat
  • Desmuntant mites i creences
  • Això a mi no em passaria
  • Què és, com fer i per a què serveix un pla d’igualtat?
  • Conceptes bàsics sobre gènere, igualtat i feminismes
  • Què és la (in)justícia de gènere? Les dades
  • Transversalitat de gènere
  • Feminització entitats i projectes
  • Comunicació inclusiva
violències masclistes
  • Re-pensant masculinitats i feminitats hegemòniques
  • Desmuntant mites i creences
  • Això a mi no em passaria
  • Això és amor?
  • Role-playing. Com detectar situacions de violència
  • Una mirada a les violències LGTBI+
  • Sensibilització. Què són les violències masclistes?
  • Per què el 25N?
  • Què podem fer davant les violències masclistes?
  • Ciberviolències
  • Legislació en violències
  • Com treballar les violències masclistes entitats i organitzacions?
  • Què és l’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat i/o orientació
diversitat sexual-afectiva
  • Re-pensant masculinitats i feminitats hegemòniques
  • Coeducació i corresponsabilitat
  • Desmuntant mites i creences
  • Sexualitat, afectivitat i identitat. Què són?
allò personal és polític
  • Com frenar el masclisme als grups de WhatsApp
  • El taller de les curiositats (paella els dijous, el perquè del lila, les dates assenyalades…)
  • Com feminitzar i feministitzar organitzacions, entitats i política
  • Lideratges
  • L’ètica de la cura a les entitats i organitzacions
  • Pressió estètica
  • Què és l’objectivació sexual
  • Què és el pink washing
  • Coneixes el test de Bechdel?
  • Desgranant la culpa
  • Usos i abusos (del temps)
  • Confinament i teletreball
  • Salut amb perspectiva de gènere
  • La vida amb bolquers

divulgació

Entenem el servei de divulgació com un dels eixos vertebradors de la nostra missió per poder contribuir amb la tasca de sensibilitzar i conscienciar. 

Volem comunicar i aportar a través de campanyes concretes, publicacions, redacció d’articles al nostres blog o col·laboracions a mitjans de comunicació, entre d’altres.

Algú dient alguna cosa a l’orella d’algú altre.

justícia de gènere
  • Dinamització de:
   • Pàgines web
   • xarxes socials
   • Blogs
   • butlletins
  • Actes i xerrades 
  • Articles d’opinió i recerca
  • Participació en mitjans de comunicació
  • Vermuts feministes
  • Campanyes en dates i/o temàtiques senyalades, com per exemple el 22F, 8M, 28M,…
  • Espais informals
violències masclistes
  • Generació de contingut propi
  • Actes i xerrades 
  • Articles d’opinió i recerca
  • Participació en mitjans de comunicació
  • Vermuts feministes
  • Campanyes en dates i/o temàtiques senyalades com per exemple 25N, 28S,…
  • Espais informals
diversitat sexual-afectiva
  • Generació de contingut propi 
  • Actes i xerrades 
  • Articles d’opinió i recerca
  • Participació en mitjans de comunicació
  • Vermuts feministes
  • Campanyes en dates i/o temàtiques senyalades, per exemple 28J, 26A, 17M
  • Espais informals
allò personal és polític
  • Actes i xerrades (Surten de l’àmbit de formació i consultoria però ajuden a dinamitzar temes i captar clients)
  • Contingut propi (Materials propis editables?) (Bones pràctiques (per exemple Covid19) Les 10 frases que has de memoritzar per respondre impertinències)
  • Articles d’opinió
  • Participació en mitjans de comunicació
  • Vermuts feministes (Presencials i en línia)
  • Vine a dinar/sopar amb nosaltres!
  • #projecteWC
  • Espais informals