serveis

Us oferim serveis i productes adaptats a les vostres demandes i necessitats.

Els productes i propostes d’intervenció que oferim queden recollides en 3 tipus de serveis que en ocasions es repeteixen i repliquen en paral·lel.

Recordatori!

Si busques alguna cosa que no trobes, contacta’ns! Oferim serveis personalitzats i busquem nous reptes!

Els 3 tipus de serveis que us oferim són:

consultoria

formació

divulgació

consultoria

En el servei de consultoria hi trobem tots aquells serveis i productes especialitzats que permeten acompanyar i assessorar des de l’experiència, el bagatge, els coneixements i el rigor professional a diferents ens i organitzacions en les àrees específiques que treballem. 

Procurem que en el servei que oferim i realitzem qui fa l’encàrrec sempre tingui un paper, més o menys intens, en la creació i elaboració del mateix, per tal que el resultat es doti de major legitimitat i sigui més significatiu i transformador.

Justícia de gènere
  • Plans
   • Plans d’igualtat municipals i comarcals
   • Plans d’igualtat interns d’empreses i administracions
   • Plans d’igualtat en organitzacions
   • Plans de feminització
   • Plans de feministització
   • Plans LGBTI+
  • Diagnosi de gènere
  • Proposta pla d’actuació
  • Posada en marxa de Plans
  • Avaluació i construcció d’indicadors
  • Auditoria de gènere
  • Pressupost amb perspectiva de gènere/feministes
  • Assessoria i acompanyament 
   • Comunicació inclusiva
   • Suport a les polítiques d’igualtat. Paquets a mida. 
   • Revisió de processos de treball i organització de serveis
   • Observacions, informes i propostes d’intervenció
   • Disseny i cerca de materials per continguts a mida
   • Creació, dinamització i acompanyament als Consells Municipals d’Igualtat/Dones
   • Processos participatius feministes
  • Revisió de continguts amb perspectiva de gènere
   • materials
   • campanyes
   • revisió de pàgines web 
   • xarxes socials
  • Sessions grupals
   • Conducció de grups d’apoderament per a dones
   • Espais de conversa i intercanvi sobre actualitat amb perspectiva de gènere
   • Dinamització d’espais feminitzats
Violències masclistes
   • Guies i protocols
   • Abordatge i actuació en situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat i/o orientació. A la feina, a les entitats, i en altres àmbits. 
   • Abordatge i actuació en casos de violència masclista
   • Diagnosi
   • Proposta d’actuació
   • Desenvolupament 
   • Enquestes específiques de Violències masclistes, tipus i àmbits concretes, per exemple  percepció de seguretat
   • Creació, seguiment i avaluació d’observatoris de Violències Masclistes municipals
   • Avaluació
   • Assessoria i acompanyament  (per hores)(vens coneixements, no implica feina prèvia ni posterior)
   • Suport a les polítiques de prevenció i sensibilització. Paquets a mida. 
   • Serveis especialitzats itinerants adreçats a dones: per exemple SIADs, CIRDs, etc.
   • Punts Liles a mida 
   • Mapeig de zones fosques dels municipis
   • Consultes virtuals
Diversitat sexual-afectiva
 • Plans 
 • Plans LGBTI+
 • Accions específiques dins dels Plans d’igualtat municipals i comarcals
 • Proposta d’actuació 
 • Desenvolupament 
 • Avaluació i construcció d’indicadors
 • Assessoria i acompanyament
 • Revisió de continguts
 • Materials
 • Campanyes
 • pàgines web
 • xarxes socials
 • Sessions grupals
 • Conducció de grups d’apoderament
 • Espais de conversa i intercanvi sobre sexualitat i afectivitat
 • Teixim complicitats

Ulleres liles recolzades damunt una pila de llibres feministes.

formació

Per formació entenem totes aquelles accions, ja siguin presencials o en línia, on des de projecte ella generem un espai d’aprenentatge en un tema concret per a les persones participants en un àmbit o temàtica concreta. 

Amb coherència amb la nostra metodologia per nosaltres les formacions no són quelcom unidireccional, i tot i que des de l’equip de projecte ella com expertes en facilitació de grups i en les qüestions de justícia de gènere i violències masclistes en concret aportem un rigor, un contingut i una solidesa en aquells àmbits en els quals formem, entenem que l’aprenentatge és veritablement transformador i rellevant quan és des de l’experiència i quan la construcció del coneixement és col·lectiva.

Justícia de gènere
 • Re-pensant masculinitats i feminitats hegemòniques
 • Coeducació i corresponsabilitat
 • Desmuntant mites i creences
 • Això a mi no em passaria
 • Què és, com fer i per a què serveix un pla d’igualtat?
 • Conceptes bàsics sobre gènere, igualtat i feminismes
 • Què és la (in)justícia de gènere? Les dades
 • Transversalitat de gènere
 • Feminització entitats i projectes
 • Comunicació inclusiva
Violències masclistes
   • Re-pensant masculinitats i feminitats hegemòniques
   • Desmuntant mites i creences
   • Això a mi no em passaria
   • Això és amor?
   • Role-playing. Com detectar situacions de violència
   • Una mirada a les violències LGTBI+
   • Sensibilització. Què són les violències masclistes?
   • Per què el 25N?
   • Què podem fer davant les violències masclistes?
   • Ciberviolències
   • Legislació en violències
   • Com treballar les violències masclistes entitats i organitzacions?
   • Què és l’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat i/o orientació.
Diversitat sexual-afectiva
 • Re-pensant masculinitats i feminitats hegemòniques
 • Coeducació i corresponsabilitat
 • Desmuntant mites i creences
 • Sexualitat, afectivitat i identitat. Què són?
  Allò personal és polític
  • Com frenar el masclisme als grups de WhatsApp
  • El taller de les curiositats (paella els dijous, el perquè del lila, les dates assenyalades…)
  • Com feminitzar i feministitzar organitzacions, entitats i política
  • Lideratges
  • L’ètica de la cura a les entitats i organitzacions
  • Pressió estètica
  • Què és l’objectivació sexual
  • Què és el pink washing
  • Coneixes el test de Bechdel?
  • Desgranant la culpa
  • Usos i abusos (del temps)
  • Confinament i teletreball
  • Salut amb perspectiva de gènere
  • La vida amb bolquers

   Multitud de papers amb conceptes com “patriarcat”, “heteronorma” o “intereseccionalitat”, entre d’altres.

   divulgació

   Entenem el servei de divulgació com un dels eixos vertebradors de la nostra missió per poder contribuir amb la tasca de sensibilitzar i conscienciar. 

   Volem comunicar i aportar a través de campanyes concretes, publicacions, redacció d’articles al nostres blog o col·laboracions a mitjans de comunicació, entre d’altres.

   Justícia de gènere
   • Dinamització de:
   • Pàgines web
   • xarxes socials
   • Blogs
   • butlletins
   • Actes i xerrades 
   • Articles d’opinió i recerca
   • Participació en mitjans de comunicació
   • Vermuts feministes
   • Campanyes en dates i/o temàtiques senyalades, com per exemple el 22F, 8M, 28M,…
   • Espais informals
   Violències masclistes
     • Generació de contingut propi
     • Actes i xerrades 
     • Articles d’opinió i recerca
     • Participació en mitjans de comunicació
     • Vermuts feministes
     • Campanyes en dates i/o temàtiques senyalades com per exemple 25N, 28S,…
     • Espais informals
   Diversitat sexual-afectiva
   • Generació de contingut propi 
   • Actes i xerrades 
   • Articles d’opinió i recerca
   • Participació en mitjans de comunicació
   • Vermuts feministes
   • Campanyes en dates i/o temàtiques senyalades, per exemple 28J, 26A, 17M
   • Espais informals
    Allò personal és polític
    • Actes i xerrades (Surten de l’àmbit de formació i consultoria però ajuden a dinamitzar temes i captar clients)
    • Contingut propi (Materials propis editables?) (Bones pràctiques (per exemple Covid19) Les 10 frases que has de memoritzar per respondre impertinències)
    • Articles d’opinió
    • Participació en mitjans de comunicació
    • Vermuts feministes (Presencials i en línia)
    • Vine a dinar/sopar amb nosaltres!
    • #projecteWC
    • Espais informals

     Algú dient alguna cosa a l’orella d’algú altre.

     justícia de gènere

     violències masclistes

     diversitat sexual-afectiva

     allò personal és polític